Modelformulier

Informatie rondom garantie & retour

Retourneren

Je hebt het recht je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om je product retour te sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@drphone.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 2 tot 3 dagen na aanmelding van je retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Uitzonderingen retourneren

1. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten kunnen niet mee geretourneerd worden.
2. Glasplaten en andere artikelen die slechts 1 keer gebruikt kunnen worden. 
3. Persoonsgebonden software

Garantie

Om aanspraak te maken op de garantie, dien je contact op te nemen met onze klantenservice. Onze klantenservice zal je voorzien van alle benodigde informatie en instructies. 

Herroepingsrecht

Je hebt een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Je hebt vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.
Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor je eigen rekening. Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren. Tevens kun je gebruik maken van ons modelformulier.

DrPhone vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product (als de gehele order retour komt), onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Retour gegevens:

Electronic Works
Homerusplein 1
1363 SZ Almere
info@drphone.nl
06-41787779
KVK 67973523
BTW NL857248960B01

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)
— Aan
Electronic Works
Homerusplein 1
1363 SZ Almere
info@drphone.nl
06-41787779
KVK 67973523
BTW NL857248960B01

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

— Besteld op (DD-MM-YYYY) : — Bestelnummer :


— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):


— Naam/Namen consument(en)


— Adres consument(en) :


— IBAN Rekeningnummer:


— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


— Datum(DD-MM-YYYY):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.